Track List:

Ormer Til Armer, Maane Til Hode
Et Menniskes Hele Korpus Og Legeme
Den Gang Jeg Banket Paa Helvedes Tunge Doer
Dreb Dem Alle, Herren Vil Gjenkjenne Sine
Maane
Ved Hildr’s Haand For Hel
Det Eders Herre Lover Er Mer Enn Hva Mennisket Taaler
Over Svarte Skriigende Skoger
Illoyegd Foedt Som Satans Barn, Paa Ferd Uden Spor Af Menneskeverd

Peso 0,150 kg
Dimensões 20 × 20 × 5 cm