Track List:

Czas wilka
Bałwochwalstwo
Krew moich wrogów
Samobójczy rytuał
Stworzony z błyskawicy

Peso 0.150 kg
Dimensões 20 × 20 × 5 cm